Thông tư 34 thiết bị mầm non [Số: 34/2013/TT-BGDĐT]

Thông tư 34 thiết bị mầm non là một văn bản rất quan trọng nhằm sửa đổi bổ sung các loại thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi mầm non tối thiểu quy định tại thông tư 02/2010/TT-BGDĐT NGÀY 11 THÁNG 2 NĂM 2010. Mời quý thầy cô, bạn đọc đang tìm hiểu về thủ tục, quy định, quy chế và kinh nghiệm mở trường mầm non tham khảo thông tư 34 thiết bị đồ dùng mầm non này.

Xem và tải về File Word thông tư 34/2013/TT-BGDĐT

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tải xuống [25.89 KB]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 34/2013/TT-BGDĐTHà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THIẾT BỊ QUY ĐỊNH TẠI DANH MỤC ĐỒ DÙNG – ĐỒ CHƠI -THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 02/2010/TT-BGDĐT NGÀY 11 THÁNG 2 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐTngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Sửa đổi, bổ sung các thiết bị sau:
  2. a) Thiết bị “Bút sáp, phấn vẽ, bút chì” (Mã số MN122047) thành “Bút sáp, phấn vẽ” tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 12 – 24 tháng tuổi;
  3. b) Thiết bị “Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu” (Mã số MN232079) thành “Bút sáp, phấn vẽ” tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 24 – 36 tháng tuổi.
  4. Bãi bỏ các thiết bị sau:
  5. a) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 3 – 12 tháng tuổi sau:
SỐ TTMÃ SỐTÊN THIẾT BỊ
1MN013043Thơ ở Nhà trẻ
2MN013044Truyện kể ở Nhà trẻ
3MN013045Chương trình giáo dục mầm non
4MN013046Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi)
5MN013047Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
6MN013048Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
  1. b) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 12 – 24 tháng tuổi sau:
SỐ TTMÃ SỐTÊN THIẾT BỊ
1MN123061Thơ ở Nhà trẻ
2MN123062Truyện kể ở Nhà trẻ
3MN123063Chương trình giáo dục mầm non
4MN123064Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi)
5MN123065Đồ chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
6MN123066Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
  1. c) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, nhóm trẻ 24 – 36 tháng tuổi sau:
SỐ TTMÃ SỐTÊN THIẾT BỊ
1MN233082Thơ ở Nhà trẻ
2MN233083Truyện kể ở Nhà trẻ
3MN233084Vở tập tạo hình
4MN233085Chương trình giáo dục mầm non
5MN233086Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (3-36 tháng tuổi)
6MN233087Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
7MN233088Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
  1. d) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, lớp mẫu giáo 3 – 4 tuổi sau:
SỐ TTMÃ SỐTÊN THIẾT BỊ
1MN343091Truyện tranh các loại
2MN343092Vở tập tạo hình
3MN343093Vở làm quen với toán
4MN343094Chương trình giáo dục mầm non
5MN343095Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
6MN343096Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
7MN343097Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
8MN343098Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non
9MN343099Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
  1. e) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi sau:
SỐ TTMÃ SỐTÊN THIẾT BỊ
1MN453113Truyện tranh các loại
2MN453114Vở tập tạo hình
3MN453115Vở làm quen với toán
4MN453116Chương trình giáo dục mầm non
5MN453117Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
6MN453118Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
7MN453119Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
8MN453120Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non
9MN453121Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
  1. f) Bãi bỏ các thiết bị được quy định tại Danh mục Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi sau:
SỐ TTMÃ SỐTÊN THIẾT BỊ
1MN563109Truyện tranh các loại
2MN563110Vở tập tạo hình
3MN563111Vở làm quen với toán
4MN563112Tập tô chữ cái
5MN563113Chương trình giáo dục mầm non
6MN563114Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo lớn)
7MN563115Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
8MN563116Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
9MN563117Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non
10MN563118Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Điều 2. Căn cứ danh mục thiết bị sửa đổi, bổ sung ban hành tại Thông tư này, các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, sử dụng và bảo quản thiết bị phục vụ dạy học tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
– VP Quốc hội (để b/c);
– VP Chủ tịch nước (để b/c);
– VP Chính phủ (để b/c);
– Ủy ban VHGD TNTNNĐ của QH (để b/c);
– Ban TGTW (để b/c);
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ, HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp);
– Công báo;
– Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Như Điều 4 (để thực hiện);
– Website của Chính phủ;
– Website của Bộ GD&ĐT;
– Lưu: VT, Cục CSVCTBTH, Vụ PC.


Đồ Chơi Phú Long – Nhà cung cấp thiết bị mầm non hàng đầu tại TPHCM

Tài liệu mang tính chất tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.