Cầu thăng bằng mầm non nói chung là dòng sản phẩm vô cùng quan trọng và bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục mầm non. Với một trường mầm non đạt tiêu chuẩn thì việc mua sắm và lựa chọn các loại cầu thăng bằng cố định, cầu thăng bằng dao động vô cùng quan trọng, có những chủ trường chọn mua rất nhiều nhưng lại cùng chủng loại, dễ dẫn đến việc thiếu sót các loại thiết bị vận động tối thiểu của BGD yêu cầu.

Một số đồ chơi vận động thể chất mà chủ trường đặc biệt cần quan tâm.

-11%