Là loại cầu trượt trẻ em có kết cấu đơn giản bao gồm khung (nhựa hoặc sắt) và 1 cái máng trượt duy nhất. Đồ Chơi Phú Long cung cấp nhiều mẫu cầu trượt đơn phù hợp với các nhu cầu sử dụng trong nhà và ngoài trời.