Thiết bị thể chất mầm non bao gồm các loại đồ chơi phát triển vận động giúp các bé phát triển toàn diện hệ cơ – xương và các kỹ năng vận động thô.

Một số loại đồ chơi và thiết bị thể chất mầm non tiêu biểu: