CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. Cách thức thanh toán.

Chính sách thanh toán
2 phương thức thanh toán
 
 

2. Thông tin chuyển khoản.

Quý khách thanh toán qua ngân hàng vui lòng chuyển tiền đến tài khoản của chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN 1Ngân hàng Vietcombank

Tên tài khoản : MACH VAN LONG

Số tài khoản : 0381 000 389 397

Tại Vietcombank chi nhánh Thủ Đức

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN 2Ngân hàng Techcombank

Tên tài khoản: MACH VAN LONG

Số tài khoản: 1902 9768 220 017

Tại Techcombank chi nhánh Thủ Đức

Công ty TNHH Thiết bị vui chơi Phú Long
Website: https://dochoiphulong.com/
Lần cập nhật: thứ nhất
Thời gian cập nhật: giờ: 10h00 ngày 13 tháng 11 năm 2017