5.000 4.000

  • 1 cục nhựa leo núi PL0810A cần 2 vít.
  • Vít chỉ dùng cho vách gỗ.
  • Sản phẩm đi kèm lục giác.
vit-m8-dung-cho-cuc-nhua-leo-nui-gan-vach-go-pl0810avg
Vít M8 gắn mấu leo núi lên vách gỗ PL0810AVG

5.000 4.000

Mã: PL0810AVG Danh mục: