Giá: Liên Hệ

  • Sản phẩm có thể ghép nhiều bộ.
  • Có nhiều cách lắp ráp cho ra hình dạng khác nhau.
  • Kích thước sản phẩm là tương đối.