2.690.000 2.390.000

  • Quy cách: 88 x 30 x 17Cm
  • Trọng lượng: 13Kg
  • Kích thước sản phẩm: 122 x 122 x 138Cm

Hết hàng